Cafe Break

Editorial foto van Schaalfoto, Keulen, Duitsland